Bảo tàng Hồ Chí Minh - 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Bảo tàng Hồ Chí Minh gồm:
- Máy bơm nước thải, tuần hoàn nước hồ
- Máy bơm nước tăng áp