Công trình trên thế giới

Bơm sưởi ấm cho trường học - Đô thị của Iglesias - Sardinia (Italy)

2015/10/12 Đô thị Iglesias - Sardinia (Italy) Bơm sưởi ấm cho trường học - Đô thị của Iglesias - Sardinia (Italy) Máy bơm sử dụng: EBARA EGO...

Xem thêm

Bơm In-line tuần hoàn trong bệnh viện ở Brindisi - Puglia - Ý

2015/04/12 Brindisi - Puglia - Ý Bơm In-line tuần hoàn trong bệnh viện ở Brindisi - Puglia - Ý Máy bơm sử dụng: EBARA ELINE , ...

Xem thêm

Bơm tưới tiêu thủy lợi trên sông Nile

30/11/2015 Đông Sudan - sông Nile Bơm tưới tiêu thủy lợi trên sông Nile Máy bơm sử dụng: EBARA MMD Trong hình ảnh công...

Xem thêm

Bơm chìm được cài đặt trong một vườn thú ở Ba Lan

26/11/2015 Ba Lan Bơm chìm được cài đặt trong một vườn thú ở Ba Lan Máy bơm sử dụng: EBARA DRD ...

Xem thêm

Bơm sưởi ấm trạm cảnh sát tại Milan

26/11/2015 Milan - Ý Bơm sưởi ấm trạm cảnh sát tại Milan Máy bơm sử dụng: LPC-LPCD with E-drive EBARA cung cấp 6...

Xem thêm

Bơm thủy nông cho hệ thống thủy lợi vườn cà chua ở Romania

26/11/2015 Romania Bơm thủy nông cho hệ thống thủy lợi vườn cà chua ở Romania Máy bơm sử dụng: EBARA MMD EBARA...

Xem thêm

Bơm tăng áp cho công viên nước ở Romania - Đông Âu

30/11/2015 Bucarest - Romania Bơm tăng áp cho công viên nước ở Romania - Đông Âu Máy bơm sử dụng: EBARA ENR Tại...

Xem thêm

Bơm nước sản xuất và sinh hoạt trong một nhà kho công nghiệp - Ý

24/11/2015 Florence - Ý Bơm nước sản xuất và sinh hoạt trong một nhà kho công nghiệp - Ý Máy bơm sử dụng: EBARA 2GPE MATRIX HYDROCONTROLLER...

Xem thêm

Bơm sinh hoạt cho nhà nghỉ nằm ở bờ biển Salento - Ý

24/11/2015 Puglia Region - Ý Bơm sinh hoạt cho nhà nghỉ nằm ở bờ biển Salento - Ý Máy bơm sử dụng: EBARA JEX + Hệ thống...

Xem thêm