Series các hãng Máy bơm nước

EBARA - Italy
EBARA 3D series

EBARA EVMS series

EBARA 3L-3M series

PEDROLLO - Italy
PEDROLLO Tritus