Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba gồm:
- Máy bơm nước cấp nước sử dụng
- Máy bơm nước cứu hỏa