Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương mới - Ngõ 215, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Bệnh viện Nội Tiết Trung Ương mới gồm:
- Máy bơm nước cấp nước sử dụng
- Máy bơm nước tăng áp
- Máy bơm nước cứu hỏa