Bệnh viện Thanh Nhàn - 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Bệnh viện Thanh Nhàn gồm:
- Máy bơm nước cấp nước sử dụng
- Máy bơm nước cứu hỏa