Biệt thự - Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Biệt thự - Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội gồm:
- Máy bơm nước đẩy cao
- Máy bơm nước tăng áp, tuần hoàn thái dương năng