Bơm cho hệ thống rửa tàu, xe - Ý

18/04/2013
Vicenza - Italy
Bơm cho hệ thống rửa tàu, xe - Ý
Máy bơm sử dụng: EBARA CDX-CDXL, EBARA EVM, EBARA 3M-3L, EBARA 4BHS


EBARA cung cấp bơm cho các hệ thống rửa có công nghệ tiên tiến. Từ hệ thống bàn chải đơn đến hệ thống hầm rửa, cho tất cả các máy rửa xe lửa mới nhất, bảo đảm sạch, chi phí hợp lý, nhanh chóng cho tất cả các dòng xe công nghiệp và thương mại chở hàng hoá hoặc người. Cốt lõi của hệ thống được tạo thành từ các máy bơm EBARA tạo thành một hệ thống rửa hiệu quả.