Bơm cho nhà máy chưng cất - Eislingen - Đức

19/12/2013
Eislingen - Đức
Bơm cho nhà máy chưng cất - Eislingen - Đức
Máy bơm sử dụng: EBARA DWO


EBARA cung cấp bơm làm bằng thép không gỉ - INOX cho khu vực chưng cất.
Máy bơm EBARA DWO được sử dụng cho quá trình làm sạch (CIP) của chính hệ thống chưng cất. Điều đó có nghĩa là việc làm sạch máy móc của hệ thống chưng cất được diễn ra liên tục và đồng thời với quá trình vận hành của hệ thống sản xuất thực phẩm mà không cần tháo dỡ máy móc.
Các máy bơm làm việc theo chu kỳ với một dung dịch nước và xút ăn da, giúp làm vệ sinh hệ thống nhão chưng cất.
Đặc điểm cánh quạt hở giúp vận hành hiệu quả, chống tắc, kẹt động cơ, khi gặp các chất rắn nhỏ, bao gồm dư nhão trong giai đoạn chưng cất.