Bơm điều hòa không khí và sưởi ấm cho Trung tâm kỹ thuật Tecnopolo - Ý

2013/03/01
Rome, Ý
Bơm điều hòa không khí và sưởi ấm cho Trung tâm kỹ thuật Tecnopolo - Ý
Máy bơm sử dụng: EBARA MD


Trung tâm kỹ thuật Tecnopolo Tiburtino là một khu cơ sở vật chất tiên tiến cách mạng lưới đường cao tốc quốc gia và ngã ba vòng xuyến của Rome (Grande Raccordo Anulare) 4km. Gồm hơn 80 công ty và là một địa điểm xúc tiến, sáng tạo và phát triển các sáng kiến nhằm vào hệ thống sản xuất công nghệ tiên tiến.Mỗi Tecnopolo được trang bị hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí tiên tiến hỗ trợ bởi 12 máy bơm ly tâm bằng gang EBARA MD.