Bơm sinh hoạt cho Khu biệt thự cộng đồng xanh - U.A.E.

28/07/2009
Dubai - U.A.E.
Bơm sinh hoạt cho Khu biệt thự cộng đồng xanh - U.A.E.
Máy bơm nước sử dụng: EBARA CDX-CDXL, EBARA EVM

Trải dài trên diện tích 67 ha, Green Community Dubai bao gồm nhà ở, khu giải trí, bán lẻ, và các cơ sở thương mại trong một môi trường giao thông miễn phí. Sự phát triển trong kiến trúc đương đại đặt trong cảnh quan hấp dẫn và với mục tiêu tổng thể được thiết kế để thúc đẩy sự an tâm và thuận tiện.