Bơm sinh hoạt cho nhà nghỉ nằm ở bờ biển Salento - Ý

24/11/2015
Puglia Region - Ý
Bơm sinh hoạt cho nhà nghỉ nằm ở bờ biển Salento - Ý
Máy bơm sử dụng: EBARA JEX + Hệ thống bình tích áp, relay áp lực

Chủ sở hữu nhà nghỉ này nằm ở bờ biển Salento, bơm nước từ một bể chứa nước 30m3 lên bể chứa thứ hai 8m3 trên nóc công trình, nước được cấp đến các khu vực sử dụng nước sinh hoạt nhờ lực hấp dẫn - hình thức khả phổ thông hiện nay tại hầu hết công trình quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. 
Hệ thống này đã được thay thế bởi 1 chiếc máy bơm EBARA JEX 150 cùng bình tích áp 8L và relay áp lực. Hệ thống này không chỉ tăng áp lực đáng kể tại các đầu ra sử dụng nước mà còn cho phép loại bỏ bể chứa nước trên mái nhà, hơn nữa cải thiện đáng kể độ ồn khi vận hành máy bơm.