Bơm sưởi ấm cho trường học - Đô thị của Iglesias - Sardinia (Italy)

2015/10/12
Đô thị Iglesias - Sardinia (Italy)
Bơm sưởi ấm cho trường học - Đô thị của Iglesias - Sardinia (Italy)
Máy bơm sử dụng: EBARA EGO series
EBARA
cung cấp 16 bơm EGO 40 H cho trường học làm hệ thống sưởi ấm.
Họng kết nối mặt bích DN 40 cung cấp áp lực theo cột áp 18 m, thích hợp cho các khu vực sinh hoạt tập thể lớn, đường ống dài, lưu lượng tối đa là khoảng 20 m3/h.
EGO đảm bảo 4 chức năng: Thiết lập tốc độ bơm không đổi và thay đổi theo nhu cầu sử dụng thực tế.