Bơm tưới tiêu thủy lợi trên sông Nile

30/11/2015
Đông Sudan - sông Nile
Bơm tưới tiêu thủy lợi trên sông Nile
Máy bơm sử dụng: EBARA MMD
Trong hình ảnh công trình, có thể thấy 4 bơm ly tâm gang MMD/80-160/11 được lắp đặt trên sông Nile, ở khu vực phía Đông Sudan.
Cụ thể dự án này được thực hiện để sử dụng nước sông để tưới ruộng liền kề 2 bên bờ sông.
Máy bơm EBARA MMD công suất 22kW đảm bảo lưu lượng 75m3/h tại cột áp 61m.
Ưu điểm của hệ bơm:
Linh hoạt và đa năng, có thể sử dụng trong các ứng dụng khác nhau, có thể được kết hợp với biến tần E-Drive.