Các hệ thống phục vụ ngành dược

Các hệ thống phục vụ ngành dược

Thiên Sơn có kinh nghiệm trong lĩnh vực khử hoạt tính và vô hiệu hóa nước thải trước khi xả ra khỏi nhà máy. Dòng bơm của chúng tôi có thể vận hành hiệu quả với tất cả các loại nước thải, dù với độ sệt như thế nào.

Các hệ thống phục vụ ngành dược có thể được trang bị bơm định lượng, sẽ định lượng chính xác loại hóa chất cần thiết cho quy trình xử lý vô trùng.

Ngoài ra, Thiên Sơn với tư cách là nhà cung cấp trọn gói, có thể cung cấp tất cả các máy bơm chuyên dụng dùng trong sản xuất, như gia nhiệt, làm lạnh, cấp nước và phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi cấp độ về áp lực và lưu lượng - và bảo đảm vận hành hiệu quả như nhau cả phía sạch lẫn phía bẩn.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng