Chế biến nước sữa

Chế biến nước sữa

Dòng bơm hợp vệ sinh của Thiên Sơn tỏ ra vượt trội trong quy trình chế biến nước sữa, nhẹ nhàng xử lý chất tồn dư từ quy trình sản xuất phó mát.

Khi nước sữa được tách ra từ phó mát, nó được đưa vào một bồn khác bằng bơm ly tâm đơn kỳ bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh cao. Chất tồn dư từ phó mát sau đó được tiệt trùng sử dụng bơm đầu hút, cho phép gia nhiệt nhanh chóng cho sữa để tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn - và sau đó làm nguội cũng nhanh như thế. Để tránh vi khuẩn hình thành, điều quan trọng là phải giữ nước sữa luôn ở nhiệt độ mát khoảng 5°C - được đảm trách bởi bơm làm mát.

Chọn các phốt kín trục cơ học SiC/SiC nếu các tác nhân khử khuẩn ôxy hóa có thể gây ra sự ăn mòn.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng