Chữa cháy - Nhà cao tầng

Các hệ thống chữa cháy của Thiên Sơn bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho khách hàng.

Toàn bộ các giải pháp chữa cháy

Thiên Sơn thiết kế và chuyển giao các hệ thống chữa cháy, từ các hệ thống bơm đơn giản đến các hệ thống trọn gói với kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ hầu hết mọi tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy có liên quan.

Kinh nghiệm và năng lực

Ở Thiên Sơn, chúng tôi sở hữu kinh nghiệm sâu rộng về các tiêu chuẩn, quy định và luật lệ PCCC được duy trì và phát triển theo TCVN.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng