Công trình thu nước trong nông nghiệp

Công trình thu nước trong nông nghiệp

Hoạt động tưới tiêu bắt đầu từ việc tìm nguồn nước cho cây trồng từ nguồn nước ngầm hoặc nước mặt qua kênh dẫn hoặc hồ chứa. Máy bơm sử dụng ở công trình thu nước cần đáp ứng tình trạng thay đổi trên hoặc dưới mặt đất, gây tác động lên áp lực và lưu lượng cần có từ ngày này sang ngày khác và từ mùa này sang mùa khác.

Một hệ thống bơm phải có khả năng cung cấp một lưu lượng và áp suất đúng yêu cầu ngay tại vòi bơm. Từ trước đến nay, nước được phân phối từ nguồn với áp lực thấp và ổn định từ các máy bơm vận hành đơn tốc, với giải pháp đơn giản là sử dụng máy bơm cỡ lớn hơn cần thiết. Tuy nhiên, điều này gây lãng phí - về điện, nước, và chi phí đầu tư của người nông dân.

Chúng tôi có thể cung cấp các máy bơm điều tốc, có khả năng điều chỉnh cột áp và lưu lượng để bù đắp cho những thay đổi về mực nước, giảm chi phí tiền điện. Nếu cần phải lọc ngay tại công trình thu, bộ điều khiển bơm thông minh sẽ bảo đảm không làm giảm áp lực tại vòi bơm theo thời gian.

Chuyên dụng cho hoạt động tưới tiêu phục vụ nông nghiệp hiện đại

Thiên Sơn có thể cung cấp các giải pháp bơm tưới tiêu giúp giảm thiểu chi phí tiền điện, bảo vệ nguồn nước, và giữ cho năng suất ở mức cao nhất. Kinh nghiệm chuyên môn và công nghệ bơm của chúng tôi bảo đảm độ bao phủ như nhau cho dù điều kiện có thay đổi. Chúng tôi cung cấp các hệ thống bơm nước để tưới tiêu đa dạng, hiệu quả, được kiểm tra về độ tin cậy và được thiết kế để vận hành hoàn hảo cho các nông trại hiện đại.

Ứng dụng liên quan
Nước mặt cho nông nghiệp
Nước ngầm cho nông nghiệp

Xem các dòng máy bơm cho lĩnh vực