Công viên Mùa Xuân - Ecopark, Hưng Yên

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Công viên Mùa Xuân - Ecopark gồm:
- Hệ thống tăng áp tưới tiêu