Dầu nhiệt

Dầu nhiệt

Dầu nhiệt là một phương án rất phù hợp và an toàn để hấp bằng hơi nước trong nhiều quy trình sản xuất, nhất là trong trường hợp muốn tránh nguy hiểm do áp suất cao. Dòng bơm chúng tôi cung cấp dùng cho các ứng dựng dầu nhiệt có thể vận hành với nhiệt độ lên đến 240°C.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng