Hệ thống Bệnh viện Hồng Ngọc

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Hệ thống Bệnh viện Hồng Ngọc gồm:
- Máy bơm nước cấp nước sử dụng
- Máy bơm nước tăng áp
- Máy bơm nước cứu hỏa