Hệ thống Khách sạn A25 - Hà Nội

Tư vấn, lắp đặt hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Hệ thống Khách sạn A25 bao gồm:
- Máy bơm nước sinh hoạt
- Máy bơm nước tăng áp
- Máy bơm nước cứu hỏa