Khách sạn Hoa Hồng - 92 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Tư vấn, lắp đặt hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Khách sạn Hoa Hồng gồm:
- Máy bơm nước sinh hoạt
- Máy bơm nước tăng áp
- Máy bơm nước cứu hỏa