Nhà hàng Hanoi Garden - Vườn Hà Nội - 36 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Nhà hàng Vườn Hà Nội​ gồm:
- Máy bơm nước cấp nước sử dụng
- Máy bơm nước tăng áp