Nhà máy TOTO - KCN Thăng Long, Hà Nội

Hệ thống bơm cấp nước và tăng áp cho hệ thống lọc nước Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh TOTO.