Nhiệt quang năng - Năng lượng mặt trời - Thái dương năng

Nhiệt quang năng - Năng lượng mặt trời - Thái dương năng

Chương trình nhiệt quang năng chuyên dụng
Dòng bơm NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI của Thiên Sơn được chế tạo và tối ưu hóa riêng cho các hệ thống thu nhiệt từ năng lượng mặt trời về các yêu cầu áp lực/lưu lượng và mức độ tiêu thụ năng lượng. Bởi vì bơm tuần hoàn tiêu chuẩn không thể tạo hiệu quả tối ưu trong các hệ thống nhiệt quang năng. Với sản phẩm năng lượng mặt trời của Thiên Sơn, bạn sẽ có một hệ thống bơm hiệu suất cao, đồng thời được hỗ trợ bởi kiến thức chuyên sâu của chúng tôi trong các ứng dụng nhiệt quang năng.

Các giải pháp nhiệt quang năng bền vững
Giảm tình trạng ấm dần lên của trái đất cũng như lượng khí thải CO2 là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi cung cấp các giải pháp bơm hiệu năng cao. Bằng cách vận dụng những kiến thức đa dạng của chúng tôi về các giải pháp OEM, chúng tôi chế tạo ra các giải pháp năng lượng mặt trời chuyên dụng, thân thiện với môi trường và tích hợp những tính năng đặc biệt mà các hệ thống nhiệt quang năng cần phải có.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng