Nước thải

Nước thải

Dòng bơm nước thải của Thiên Sơn đã được thiết kế cẩn thận để bơm hầu như tất cả các loại nước thải có thể có. Sợi khoáng, phôi bào, các thành phần hữu cơ và vật thể rắn - tất cả đều được bơm hoặc hệ thống bơm của chúng tôi xử lý được, có thể lắp khô hoặc lắp chìm trong nước. Các giải pháp bao gồm:

  • Chất thải
  • Thoát nước
  • Chất thải công nghiệp
  • Phân phối nước thải

Bơm có nhiều dạng vật liệu, bằng gang đúc và thép không gỉ. Loại vật liệu nào phù hợp hơn sẽ tùy thuộc vào tính chất của nước thải - vào tùy thuộc vào môi trường mà bơm đang vận hành. Trong các ứng dụng có sự hiện diện của phôi bào hay các mẩu kim loại tương tự, thì có thể lắp thêm một máy mài vào bơm.

Đại gia đình Thiên Sơn sống và thở với bơm, nên chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nếu bạn cần tham khảo kinh nghiệm về bơm nước thải và hệ thống bơm nước thải, hoặc bất kỳ ứng dụng chuyên dùng nào khác.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng