Nước thải - Nhà cao tầng

Nước thải - Nhà cao tầng

Chuyên gia về nước thải
Nước thải là một lĩnh vực phức tạp, và công nghệ nước thải của chúng tôi được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ 2 thập kỷ, sự đổi mới, thử nghiệm và kiểm định một cách khoa học. Hãy gọi cho Thiên Sơn để tiếp cận kinh nghiệm của chúng tôi về bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến nước thải: nước cống, nước mặt, nước xám và nước đen.

Các sản phẩm chuyên dụng
Các sản phẩm thoát nước của Thiên Sơn là những mảng công nghệ chuyên dụng, mỗi mảng được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu độc nhất. Chúng thể hiện được thiết kế thông minh, vật liệu chất lượng cao và hiệu năng cao, vốn phổ biến đối với tất cả các giải pháp của Thiên Sơn.

Bơm nước thải
Trạm bơm nước lên cao
Các trạm bơm được làm sẵn với máy bơm và bộ điều khiển hố bơm.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng