Nước xử lý - Tòa nhà

Nước xử lý - Tòa nhà

Các tòa nhà công nghiệp trên khắp đất nước đều được hưởng lợi từ bí quyết đa dạng của Thiên Sơn về ứng dụng nước xử lý. Các giải pháp bơm đã được thử nghiệm và kiểm định chặt chẽ của chúng tôi vận hành một cách hoàn hảo trong các phòng tắm cùng các hệ thống điều hòa và làm mát, bảo đảm rằng chất lượng nước tuần hoàn đạt tiêu chuẩn của nước uống.

Cần tránh vi khuẩn Legionella trong nước xử lý tòa nhà bằng mọi giá để bảo đảm sức khỏe cho mọi người. Yêu cầu này đòi hỏi phải xử lý nước lúc đầu. Bơm định lượng có thể định lượng hóa chất một cách chính xác theo kiểu hiệu quả về mặt chi phí, nhờ đó loại bỏ nguy cơ định lượng thừa. Chất lượng nước sẽ được theo dõi trong suốt quá trình nhằm đảm bảo độ an toàn. 

Nước xử lý được tuần hoàn trong đường ống nhờ các máy bơm cánh đơn, đa tầng cánh hoặc bơm tăng áp.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng