Sữa bột

Sữa bột

Khi dùng trong quy trình sản xuất sữa bột, dòng bơm hợp vệ sinh của chúng tôi đưa ra các giải pháp tuyệt vời cho từng công đoạn trong quy trình. Từ tiếp nhận sữa đến đóng hộp - việc chế biến được thực hiện với sự cẩn trọng và độ chính xác cao, bảo đảm sản phẩm cuối cùng của bạn đạt chất lượng cao.

Tiếp nhận sữa: Ở phần lớn các nhà máy chế biến sữa, sữa được bơm từ xe bồn vào bể chứa bằng bơm ly tâm cánh đơn. Nếu cần áp suất cao, chúng tôi cung cấp bơm đa tầng cánh. Để bơm hết sữa ra khỏi xe bồn, có thể sử dụng một bơm cánh đơn tự mồi, tự tạo ra chân không.

Chế biến sữa: Trong quy trình chế biến, các bơm ly tâm cánh đơn sẽ bơm sữa từ bồn chứa này sang bồn chứa kế tiếp, trong khi một bơm đầu hút khác sẽ nhanh chóng làm nóng sữa để diệt khuẩn - và sau đó sẽ là quy trình làm mát cũng nhanh chóng như thế. Tiệt trùng nhanh chóng là một yêu cầu tối quan trọng nhằm bảo vệ hương vị của sữa.

Quy trình Trong quy trình sản xuất sữa bột, vấn đề quan trọng là gia tăng thời hạn sử dụng. Sữa được tiệt trùng với bơm ly tâm cánh đơn và sau đó được bơm vào các bồn kín, nơi xảy ra quá trình bay hơi. Bơm ly tâm đa tầng cánh của Grundfos được thiết kế để tạo ra áp suất cao, bảo đảm cho sữa được bay hơi đến khi khô hoàn toàn. Trong suốt quá trình bay hơi, bơm thùy sẽ đảm trách cẩn thận vấn đề chất lỏng có độ sệt không ngừng tăng lên.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng