Suy nghĩ toàn cầu - hoạt động địa phương

Chất lượng tuyệt đỉnh mới chỉ là điều kiện cần. Để 1 hệ thống bơm hoàn chỉnh điều kiện đủ phải là giải pháp tối ưu và quan trọng hơn nữa là luôn luôn sẵn sàng Backup-plan - phương án dự phòng ngay lập tức khi xảy ra sự cố. Vì sự cần thiết của nguồn nước đối với 1 công trình cũng như huyết mạch chảy trong 1 cơ thể sống, không thể ngưng trệ.
Đây là vấn đề mà Grundfos hay 1 vài hãng bơm danh tiếng khác trên thế giới đang gặp vấn đề cực lớn tại Việt Nam, chất lượng cao nhưng không có sẵn phụ tùng và hàng hoá thay thế. Khi xảy ra sự cố đồng nghĩa với loại bỏ, rất lãng phí.
Tại thời điểm hiện tại, chất lượng cao đi đôi với phương án dự phòng hoàn hảo, đó là STAC EBARA, là SEALAND - Italy cho dòng bơm công nghiệp.

EBARA thay thế khi GRUNDFOS không có sẵn hàng tại Việt Nam