Thiên nhiên lên tiếng

Mẹ thiên nhiên và nguồn nước người mang lại thật quý giá.
Là những người làm việc trong ngành nước, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu điều này. Chúng tôi không muốn nói đến những vụ việc đơn lẻ về việc sả thải bừa bãi làm tổn hại môi trường tự nhiên như Vedan trước đây hay gần nhất là vụ việc Formosa. Chúng tôi cũng không đưa ra hay bình luận bất cứ điều gì về kinh tế, đời sống người dân, hay cách quản lý của các đơn vị,...
Mà ở 1 tầm nhìn rộng hơn, chúng tôi mong muốn cộng đồng hãy giữ lấy vẻ đẹp của nước, vẻ đẹp của hành tinh này, vẻ đẹp xứng đáng được trường tồn...

Lời của nước:

Lời của đại dương:

Lời của băng: