Tiếp nhận sữa

Tiếp nhận sữa

Dòng bơm hợp vệ sinh của Thiên Sơn là lựa chọn lý tưởng để tiếp nhận sữa, nơi mà yêu cầu quan trọng là phải bơm sữa từ một bồn chứa sang bồn kế tiếp - hoặc từ xe bồn chở sữa vào nhà máy chế biến.

Ở phần lớn các nhà máy chế biến sữa, sữa được bơm từ xe bồn vào bể chứa bằng bơm ly tâm cánh đơn. Nếu cần áp suất cao, thì chúng tôi sẽ cung cấp bơm đa tầng cánh. Để bơm hết sữa ra khỏi xe bồn, có thể sử dụng một bơm tự mồi, tự tạo ra chân không.

Làm sạch: Tất cả các bơm hợp vệ sinh của Thiên Sơn đều tương thích với CIP, cho phép đường ống, bể chứa và quy trình sản xuất được làm sạch hoàn toàn mà không phải tháo rời bất kỳ thiết bị nào. Hệ thống CIP cũng có thể được áp dụng cho các bồn chứa sữa để cho phép làm sạch bên trong các bồn chứa một cách dễ dàng với độ tin cậy 100%. Mọi hệ thống CIP đều có một bơm đơn kỳ tự mồi theo sau để lấy sạch từng giọt chất tẩy rửa trong bể chứa và đường ống.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng