Tòa nhà Lake Side Terrace - 44 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Tư vấn, cung cấp hoàn thiện hệ thống máy bơm nước Tòa nhà Lake Side Terrace​ gồm:
- Máy bơm nước cấp nước sử dụng
- Máy bơm nước tăng áp
- Máy bơm nước cứu hỏa