Trạm bơm chính

Trạm bơm chính

Các giải pháp bơm là một phần của các hệ thống phức tạp, nơi mà mọi thứ đều phải tương tác với nhau một cách hiệu quả, bảo đảm vận hành liên tục và không có sự cố. Thiên Sơn cung cấp nhiều loại model chuyên dụng để dự phòng cho mọi tình huống.

Các hệ thống nước thường có sự dao động rất lớn trong yêu cầu vận hành. Hệ thống điều khiển mực nước của Thiên Sơn giúp điều khiển 1 loạt máy bơm với độ tin cậy cao, và có thể phối hợp với nhau nhờ các bộ biến tần và bảo vệ động cơ. 

Thiên Sơn có thể cung cấp kinh nghiệm chuyên môn để giúp bạn đạt được các mục tiêu trong vận hành, từ việc xác định nhu cầu ngay từ đầu để lựa chọn, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng cho các giải pháp bơm nước. Thỏa thuận nghiệm thu vận hành của Thiên Sơn bảo đảm lắp đặt chính xác, còn thỏa thuận dịch vụ bao gồm tất cả các tình huống có thể xảy ra, từ bảo dưỡng hàng ngày đến phụ tùng và kiểm định bơm.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng