Trạm bơm đầu vào

Trạm bơm đầu vào

Nước thải khi vào trạm bơm đầu vào của nhà máy xử lý nước thải có chứa tất cả các chất đã lọt vào hệ thống cống thoát nước. Đó không chỉ là những gì chúng ta xả ra từ nhà vệ sinh, mà còn là chất thải công nghiệp, nước thải từ khách sạn, bệnh viện, chưa kể các chất được xả thẳng vào cống từ các miệng hố ga.

Thiên Sơn có loại máy bơm để đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn này. Dòng bơm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để chịu được sự dao động của lưu lượng nước thải lớn, sử dụng lâu bền, và có thể được lắp khô hoặc lắp ngập trong nước. Nếu thiết kế của hố bơm không ngăn ngừa được cặn lắng, thì dòng bơm trộn mạnh mẽ sẽ bảo đảm trộn hoàn toàn và do đó đảm bảo vận hành không gặp sự cố, đồng thời ngăn mùi hôi.

Trạm bơm đầu vào chịu sự dao động rất lớn về nhu cầu vận hành. Với nhiều bơm đầu vào được lắp đặt, nhờ có thêm các bộ truyền động biến tần lắp ngoài sẽ cân bằng tải trọng thủy lực cho nhà máy xử lý nước thải. 

Thiên Sơn có thể cung cấp kinh nghiệm chuyên môn để giúp bạn đạt được các mục tiêu trong vận hành, từ việc xác định nhu cầu ngay từ đầu để lựa chọn, lắp đặt, vận hành, điều khiển từ xa và bảo dưỡng cho các giải pháp bơm nước. Thỏa thuận nghiệm thu vận hành của Thiên Sơn bảo đảm lắp đặt chính xác, còn thỏa thuận dịch vụ bao gồm tất cả các tình huống có thể xảy ra, từ bảo dưỡng hàng ngày đến phụ tùng.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng