Tưới nhỏ giọt / Phun sương

Tưới nhỏ giọt / Phun sương

Hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương dùng để tưới với áp lực thấp, ở những nơi đòi hỏi phải giảm khả năng lượng nước bốc hơi và chảy tràn càng nhiều càng tốt. Giữ cho áp lực ổn định là yêu cầu quan trọng để đảm bảo lượng nước tưới đồng nhất trong mỗi khu vực của toàn hệ thống, và đây có thể là biện pháp tưới tiết kiệm điện nhất, nếu được quản lý đúng cách. Để làm được điều này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng bù đắp cho những dao động của lưu lượng, để đảm bảo áp lực không thay đổi, khi các khu vực tách ra nhập vào.

Một máy bơm biến tần sẽ bảo đảm áp lực không đổi ở các khu vực, đồng thời vẫn giữ chi phí vận hành ở mức thấp. Bộ phận điều khiển bơm kết nối với các máy bơm cũng có thể giám sát các thông số bơm, và nhờ vậy có thể phát hiện khi nào thì cần làm vệ sinh màng lọc cát. Trong các hệ thống tưới đòi hỏi độ chính xác cao, Thiên Sơn cũng có thể tích hợp các thiết bị bơm hóa chất nhằm đảm bảo hàm lượng đồng nhất trên toàn tuyến ống.

Xem các dòng máy bơm cho ứng dụng