Ứng dụng

Xử lý - Lọc quặng

Xử lý - Lọc quặng Lọc quặng (Heap Leaching) là một phương pháp khai khoáng công nghiệp dùng để trích xuất...

Xem thêm

Tưới nhỏ giọt / Phun sương

Tưới nhỏ giọt / Phun sương Hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương dùng để tưới với áp lực thấp, ở những...

Xem thêm

Tăng áp - Nhà cao tầng

Tăng áp - Nhà cao tầng Hiệu năng chìa khóa trao tay Tất cả các hệ thống tăng áp của...

Xem thêm

Tăng áp

Tăng áp Các yêu cầu về tăng áp có thể dao động; từ một số hệ thống nhỏ ở các ngôi làng xa...

Xem thêm

Phun tưới bằng trục quay

Phun tưới bằng trục quay Các hệ thống phun tưới bằng cơ học, như tưới bằng trục quay, là biện pháp hiệu quả...

Xem thêm

Trạm chứa

Trạm chứa Yêu cầu về mức độ hợp vệ sinh cao là tiếp tục cần thiết khi men bia rời bồn...

Xem thêm

Trạm bơm đầu vào

Trạm bơm đầu vào Nước thải khi vào trạm bơm đầu vào của nhà máy xử lý nước thải có chứa tất cả...

Xem thêm

Trạm bơm mạng

Trạm bơm mạng Một trạm bơm mạng bảo đảm thu gom và vận chuyển nước thải tới các trạm bơm lớn hơn. Thiên...

Xem thêm

Trạm bơm chính

Trạm bơm chính Các giải pháp bơm là một phần của các hệ thống phức tạp, nơi mà mọi thứ đều phải tương...

Xem thêm